කොල්ලො – කෙල්ලො මුලින්ම දැක්ක ගමන් බලන තැන් මෙන්න.

කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් මුලින්ම දැක්කාමත් කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක් මුලින්ම දැක්කාමත් මුලින්ම බලන්නෙ කොහෙද කියලා ඔබ දන්නවද.., මේ ප්‍රශ්නයට එංගලන්තයේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් උත්තර හොයාගෙන තියෙනවා., ඒ 2000 ක පමණ පිරිසක් සමග එක්ව කළ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි., මේ සඳහා පිරිමි 1000 ක් සහ ගැහැණුන් 1000 ක් එක්ව තිබෙනවා. මේ පරීක්ෂණය අවසානයේ ලැබුණ වාර්තාවෙන් හැමෝම පුදුම වුණා., මොකද කෙල්ලන් කොල්ලන්ගෙ සහ කොල්ලන් කෙල්ලන්ගෙ මුලින්ම බලන තැන සහ එම ප්‍රතිශතයන් සමාන වෙනවලු. දෙගොල්ලොම මෙහෙම බලන්නෙ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි ඇස් දෙක දිහා.

කොල්ලන් කෙල්ලන්ගෙ මුලින්ම බලන තැන්.
ඇස් දෙක
සිනාව
පියයුරු
නහය

කෙල්ලන් කොල්ලන්ගෙ මුලින් බලන තැන්.
ඇස් දෙක
සිනාව
උස
සමේ වර්ණය

අතර්ජාලයෙන් උපුටා ගැනීමකි

[sg_popup id=2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *