ඇස් දෙකෙන් පොටෝ ගහන්න පුළුවන් අලූ‍ත්ම ක‍්‍රමේ මෙන්න

ගොඩාක් ඉස්සර ලොකු ලොකු කැමරා හදාගෙන බොහොම අමාරුවෙන් පොටෝස් ගැහුවා වීඩියෝ කළා.

පස්සේ ටිකෙන් ටික ඒ කැමරාව කුඩා වෙලා ලේසියෙන්ම පොටෝස් ගැහුවා වීඩියෝ කළා.

දැන් තාක්ෂණයේ විප්ලවයත් එක්ක කැමරාව ස්මාර්ට් ෆෝන් ඒකට රිංගලා හිතුන හිතුන විදියට පොටෝස් ගහනවා වීඩියෝ කරනවා.

ඔන්න ඔහොම දියුණු වෙච්ච කැමරාවේන් අපි පොටෝස් ගැහුවේ වීඩියෝ කළේ අපේ මේ ඒක ඇහැකට තියාගෙන එහෙමත් නැත්නම් ඇහෙන බලාගෙන.

විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද අපේ මේ ඇස් දෙකත් ළඟදීම කැමරාවක් වෙනවා කියලා. ඔව් ීදබහ සමාගමේ අලූ‍ත්ම නිර්මාණය ිප්රඑ ජදබඒජඑ කැබි.
මේක ඇහැට දාන කාචයක්..

මේ කාචයෙන් අපිට ඇස් පිල්ලම් ගහනකොට පොටෝස් ගහන්න පුළුවන් වගේම වීඩියෝ කරගන්නත් පුළුවන්. ්චච එකක් හරහා මේ කාචය ජංගම දුරකතනයට සමබන්ධ වෙනවා.

ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න

https://youtu.be/jjbpTXpeNK4

[sg_popup id=2]

One Response to ඇස් දෙකෙන් පොටෝ ගහන්න පුළුවන් අලූ‍ත්ම ක‍්‍රමේ මෙන්න

  1. Lotta says:

    No copnalimts on this end, simply a good piece.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *